İSKİ ‘kesinlikle izin verilmemeli’ dedi, iktidar çoğunluğu dinlemedi: Dere yatağı imara açılıyor!

İSKİ’nin “Yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli” dediği dere yatağının imara açılması teklifi, çoğunluktaki AKP ve MHP gruplarının oylarıyla İBB Meclisi’nden geçti.

İSKİ ‘kesinlikle izin verilmemeli’ dedi, iktidar çoğunluğu dinlemedi: Dere yatağı imara açılıyor!

HABER MERKEZİ

AKP, birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği Ayamama Deresi’nde 2009’da yaşanan sel felaketini unuttu, Çekmeköy’de bulunan bir dere yatağını imara açtı. İSKİ’nin “yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini” belirtmesine karşın, İBB Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP Grubu, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nden gelen teklifi, oy çokluğu ile kabul etti.

İBB Meclisi, bir yıl önce görüşüp oybirliği ile karara bağladığı ancak İSKi ve ilgilisinin itirazı sonucu tekrar gelen, Çekmeköy Nişantepe’de bulunan 48 bin 356 metrekarelik arazi ile ilgili imar planı değişikliği dosyasını görüştü.

ARAZİNİN EVVELİYATI

Söz konusu arazi daha önce “Orman Alanı” iken, orman statüsünü kaybettiği gerekçesiyle, orman alanı dışına çıkartılmıştı. Maliye Hazinesine geçen arazinin bir kısmı, üzerine kaçak bina yapanlar dahil vatandaşlara satıldı. Söz konusu arazinin 17 bin 33 metrekarelik kısmı halen Maliye’ye ait. Arazinin bitişiğinde bulunan Özyeğin Üniversitesi, söz konusu araziden bin 280 metrekarelik kısmı satın alarak açık otopark olarak düzenledi. Maliye’den ortalama 200-300 metrekare büyüklüğünde arazi satın alan hak sahiplerinin toplamı 100’den fazla.

AKP’Lİ BELEDİYEDEN GELEN TEKLİF

Çekmeköy Belediyesi geçen yıl, Maliye’nin sattığı hisse oranı, arazinin imarlı kısmına sığmayınca plan değişikliği teklifi hazırlayarak İBB’ye sundu. Teklifi 10 Mart 2021’de görüşen İBB Meclisi oybirliği ile, uygulamadaki plan şartlarının korunmasına karar vererek, teklifi reddetti.

Çekmeköy Belediyesi bunun üzerine, yeşil alanları ve dere yatağı ve dere yatağı bandını imara açan yeni bir plan hazırladı ve askıya çıkardı. Askı süresi içinde yeni plana ilgilisi ve İSKİ’den itiraz geldi. İtiraz üzerine dosya ikinci kez İBB Meclis gündemine alındı.

iski-kesinlikle-izin-verilmemeli-dedi-iktidar-cogunlugu-dinlemedi-dere-yatagi-imara-aciliyor-983697-1.

iski-kesinlikle-izin-verilmemeli-dedi-iktidar-cogunlugu-dinlemedi-dere-yatagi-imara-aciliyor-983696-1.

İSKİ “KESİNLİKLE İZİN VERİLEMEZ”

Yeni plana itiraz eden İSKİ’nin çekincesi özetle şöyle:

“Parsel Alemdağ Deresi’nin kollarından olan Köy Deresi dere işletme bandında, taşkın önlemli yapılaşma alanında kalıyor. Meri planlarda ‘pasif yeşil alan’ lejantında kalan Köy Deresi dere işletme bandı ile mevcut atık su, yağmursuyu hatları ve 15 metre genişliğinde yol alanında kalan mevcut içme suyu hattı teklifle konut alanına alındı. Ancak; dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için belirlenen dere işletme bandı sınırları imar plan çalışmalarında, imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerekir. Bu bantların içerisinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemeli. Derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması gerekir. İmar planı değişikliği teklifi meri plan nüfusunu arttırdığı, dere işletme bandı ile mevcut altyapı tesislerinin korumadığı için uygun değildir.”

PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖRÜŞÜ

İBB Planlama Müdürlüğü, söz konusu teklifi, kendi görüşünü de ekleyerek Meclis’in onayına sundu. Planlamanın görüşü özetle şöyle:

“Teklife konu düzenlemeler donatı alanı azaltıcı, ulaşım talebi, trafik yükü, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte ve meri plan kararlarına aykırı olduğu şeklindeki değerlendirmemizin, itirazen oluşan teklif plan değişikliğine ilişkin de geçerli. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü bulunan plan tadilatının onaylanması ve uygulanması durumunda ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağının dikkate alınması gerekir.

Teklif plan değişikliği, 10.03.2021 tarihli İBB Meclisi kararı ile reddedilmesine rağmen aynı teklifte ısrar edilmesi, İSKİ Yönetmeliği ve nazım imar planı kararlarını aykırı olması nedeniyle incelenmeksizin iade edilmesi müdürlüğümüz görüşüdür. Kanunun, ‘Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır’ hükmü gereği Meclise arz olunur.”

İBB Meclisi AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nden gelen yeni teklifi, AKP ve MHP gruplarının oylarıyla, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi gerekçesiyle kabul etti. CHP grubu teklife ret oyu verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.