ABD, yarı iletken araştırma ve geliştirmeye 11 milyar dolar yatırıyor

ABD hükümeti, yarı iletkenle ilgili araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 11 milyar dolarlık önemli bir yatırım planını açıkladı. Bu girişim, Ağustos 2022’de Kongre tarafından geçirilen Çip ve Bilim Yasası’nın bir parçası olup, ülkenin yarı iletken inovasyon ve üretim liderliğini güvence altına alma yolunda önemli bir adımdır.

Çip ve Bilim Yasası, yarı iletken girişimleri için toplamda 52,7 milyar dolarlık bir tahsisatı olan kapsamlı bir yasadır. Yarı iletken endüstrisine yapılan bu büyük yatırım, yerli yarı iletken üretiminin ulusal güvenlik ve ekonomik istikrar için önemini vurgulamaktadır. Bu tutarın 11 milyar doları özel olarak Ar-Ge çabaları için ayrılmış olup, yarı iletken teknolojisindeki ilerlemeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Ar-Ge programının merkezinde, 5 milyar dolarlık çığır açan bir girişim olan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezi’nin (UYİTM) kurulması bulunmaktadır. Kamu-özel sektör işbirliği olarak faaliyet gösterecek olan UYİTM, ileri yarı iletken teknolojileri üzerine araştırma ve prototipleme faaliyetlerini yönetecek. Bu işbirlikçi çaba, hükümet, endüstri, akademi ve yatırımcılardan oluşan paydaşları bir araya getirerek inovasyon ve bilgi alışverişini teşvik edecek.

ABD, yarı iletken araştırma ve geliştirmeye 11 milyar dolar yatırıyor

Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Ar-Ge’nin ulusal rekabetçiliği ve direnci artırmadaki stratejik önemini vurguladı. UYİTM’in çok yönlü yaklaşımı, yükselen yarı iletken şirketlerini desteklemek için bir yatırım fonu oluşturmayı ve teknolojinin ticarileştirilmesini kolaylaştırmayı içeriyor.

ABD hükümetinin yerli yarı iletken üretimini geliştirme stratejisi, Amerikan işlerini korumayı, dışa taşınmayı önlemeyi ve ülkenin üretim kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Yarı iletken üretim programı, çip üretimi için sübvansiyonlar ve tedarik zincirine yatırımlar sağlamayı hedeflemektedir. Bu ödüller, fabrikaların inşasına yardımcı olacak ve üretim kapasitesini artıracaktır.

Programın ana hedefleri arasında ABD içinde ileri yarı iletken teknolojisinin üretimini hızlandırmak, tasarımdan ticarileştirmeye geçişi kolaylaştırmak ve teknisyenlerden mühendislere kadar uzanan nitelikli bir iş gücü yetiştirmek bulunmaktadır. Bu girişimin kalbinde çip tasarımcılarından işçi sendikalarına kadar çeşitli katılımcıların bir araya gelerek ortak bir hedef doğrultusunda çalışması yatmaktadır.

Pandemi sırasında yaşanan tedarik zinciri kesintileri ve özellikle Tayvan’a olan yabancı bağımlılık konusundaki endişelerin ardından hükümet, Amerika’nın yarı iletken endüstrisini güçlendirmek için Çip ve Bilim Yasası ile yanıt verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir